Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
  
— Χαρτί υγείας
Επιλέξτε κατηγορία        
300 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150GR


  Ποιότητα : 100% Χημικός Χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα :42, Φύλλα : 193, Βάρος Ρόλου: 150gr(απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 22cm x 9,6cm
Δίφυλλο, Λείο, Υδατοδιαλυτό
Συσκευασία : 8ρολά
721 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200GR


  Ποιότητα : 100% Χημικός Χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα : 55, Φύλλα : 250, Βάρος Ρόλου: 200gr(απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 22cm x 9,6cm
Δίφυλλο, Λείο, Υδατοδιαλυτό
Συσκευασία : 12ρολά
722 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200GR


  Ποιότητα : 100% Χημικός Χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα : 55, Φύλλα : 250, Βάρος Ρόλου: 200gr(απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 22cm x 9,6cm
Δίφυλλο, Λείο, Υδατοδιαλυτό
Συσκευασία : 40 Ρολά
780 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ


  Ποιότητα : 100% Χημικός Χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Φύλλα :9000 πακέτα x 175φύλλa
Δίφυλλο, Γκοφρέ, Υδατοδιαλυτό
Διάσταση Φύλλου: 10cm x 11cm(διπλωμένο), 10cm x 22 (αδίπλωτο)
905 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ


Ποιότητα : 100% Χημικός Χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Φύλλα : 800 Βάρος Ρόλου:660gr(απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 22cm x 13,5cm, Διάμετρο Ρόλου: 22cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, Υδατοδιαλυτό, Συσκευασία :6 Ρολά